4.2 ซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์  คือ  ซากและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น  เมื่อตายลงซากก็จะถูกทับถมและฝังตัวอยู่ในชั้นหินตะกอน 
นักธรณีวิทยาใช้ซากดึกดำบรรพ์เป็นหลักฐานบอกกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพื้นที่ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อมในอดีตว่าเป็นบนบกหรือในทะเล  เป็นต้น  นอกจากนั้นซากดึกดำบรรพ์ยังสามารถบอกช่วงอายุของหินชนิดอื่นที่อยู่ร่วมกับหินตะกอนเหล่านั้นได้ด้วย

บริเวณแพร่กระจายของซากดึกดำบรรพ์
ที่สูงหรือภูเขาซับซ้อนของทวีป
การทับถมต่างๆ จะน้อยมาก แต่จะมีขบวนการสลายตัวและการกร่อนที่รุนแรง
บริเวณที่พอจะมีการทับถมและเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้ มักเป็นบริเวณของหุบเขาหรือบริเวณบ่อเล็กๆ ตามภูเขา
ที่ราบต่ำ ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่ม หนองบึงหรือทะเลสาบ
มีการทับถมเกิดขึ้นมาก

บริเวณไหล่ทวีป เป็นบริเวณที่อยู่ในทะเลที่มีความลาดชันเล็กน้อย และลึกน้อยกว่า 600 ฟุต
บริเวณนี้จะมีการทับถมของซากต่างๆ มากที่สุด
เนื่องจากมีการทับถมของตะกอนที่แม่น้ำพัดพาออกมา

บริเวณที่ลากชันทวีป มีความลาดชันมาก
บริเวณนี้จะมีการทับถมของซากต่างๆ น้อย

ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี (Index fossil)  เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่บอกอายุได้แน่นอน  เนื่องจากเป็นซาก
ดึกดำบรรพ์ที่มีวิวัฒนาการทางโครงสร้างและรูปร่าง
อย่างรวดเร็ว  มีความแตกต่างกันแต่ละช่วงอายุอย่างเด่นชัด  และปรากฏให้เห็นเพียงช่วงอายุหนึ่งแล้วก็สูญพันธุ์ไป

การพบซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินิด ในหินปูน ที่จังหวัดสระบุรี ทำให้นักธรณีวิทยาบอกได้ว่าหินปูนนั้นเป็นหินที่มีอายุประมาณ 286-245 ล้านปี

การเกิดซากดึกดำบรรพ์

เกิดจากส่วนอ่อนของอวัยวะถูกย่อยสลาย เหลือส่วนที่แข็งเช่น กระดูกเขา หรือไม้เนื้อแข็ง
เกิดจากสิ่งมีชีวิตถูกแช่แข็ง ไม่เน่าเปื่อย
เกิดจากการที่แมลงบินเข้าไปติดอยู่ที่ยางไม้

ลักษณะของซากดึกดำบรรพ์

Trace-fossil เช่น รอยเท้าไดโนเสาร์ ที่ภูหลวง จังหวัดเลย และที่ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์
Mold เช่น ช่องว่างที่เห็นรูปร่างของซากได้
ช่องว่าง (mold) เมื่อปล่อยทิ้งไว้สารละลายที่พบอยู่ในน้ำ เช่น สารละลายของเหล็ก ซิลิกา หรือคาร์บอเนตอาจเข้าไปตกตะกอนภายใน เกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์อีกแบบหนึ่งเรียกว่า cast

ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
ภูเวียงโกซอรัส สิรินทรเน พบอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา
ในชั้นหินทรายแป้ง ซึ่งเป็นหินในยุคไทรแอสสิกตอนปลายถึงยุคครีเตเซียสตอนกลาง
หรือ 200-100 ล้านปีที่ผ่านมา

ซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นพืช ที่เคยพบ ได้แก่
ใบไม้ ละอองเรณู สปอร์ สาหร่ายทะเล และไม้กลายเป็นหิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s